/ Een gemeentelijke werkomgeving dat staat als een huis!

Binnen onze snel veranderende wereld hebben we continu te maken met nieuwe facilitaire uitdagingen, veranderingen en kansen binnen het gemeentelijke landschap. Facilitair management is constant in beweging, getransformeerd door maatschappelijke trends, technologische innovaties, economische druk, milieu-uitdagingen en veranderende behoeftes van interne of externe klanten.

Veel gemeenten staan aan de vooravond van verandering wanneer het gaat om hun huisvesting, werkplekconcept of werkomgeving. Vaak ingegeven door ontwikkelingen als bestuurlijke herindelingen, ambtelijke fusies, samenvoeging van gemeenten, veranderende visie op huisvesting of het faciliteren van nieuwe hybride werkvormen in een bestaande werkomgeving.

Tegelijkertijd zijn duurzaamheid en circulariteit kernbegrippen geworden bij het inrichten en inkopen van de werkomgeving van de toekomst. Niet alleen een issue voor gemeentehuizen, maar eigenlijk voor alle overheidsgebouwen. Maar hoe bouw je nu gemeentelijke werkomgeving dat staat als een huis? Voor je medewerkers en voor de burgers. En wat is de rol en de waarde van Facilitair Management hierbij? Laten we eens inzoomen op een aantal ontwikkelingen binnen gemeenten.

Ontwikkelingen op een rij

  • Samenvoegingen of fuseringen van gemeenten
  • Visie op ideale huisvesting voor gemeenten
  • Nieuwe werkvormen faciliteren binnen gemeentehuizen
  • Duurzaam en circulair inkopen van inrichting en meubilair
  • De veranderende rol van de Facilitair Manager

In dit eerste artikel gaan we in op de eerste twee ontwikkelingen. Het tweede deel van dit artikel zal aandacht schenken aan ontwikkeling 3 tot en met 5.

Samenvoegingen gemeenten

Gemeenten komen steeds meer tot het inzicht dat er kracht zit in samenwerking. Door gemeenten of gemeentelijke locaties samen te voegen, kan de effectiviteit en efficiëntie van de dienstverlening verbeterd worden, kunnen bronnen gedeeld worden en kan er slimmer ingespeeld worden op complexe, multidisciplinaire problemen. Waar voorheen elke gemeente haar eigen infrastructuur en facilitaire organisatie had, ontstaan er nu kansen voor synergie en schaalvoordelen. Het bundelen van krachten. Facilitair Management speelt een cruciale rol bij het coördineren en faciliteren van deze transitie, om ervoor te zorgen dat de integratie soepel verloopt en de dienstverlening naar burgers ononderbroken blijft.

Interessante vraag is: welke impact heeft zo’n gemeentelijke fusering op de samenwerking én welk huisvestingsconcept, werkplekconcept of werkomgeving sluit het beste aan bij de ambitie of veranderbehoefte? En hoe zit het met de werkplekbezetting, hebben we wel voldoende ruimte om iedereen te huisvesten? Een vraag waar veel gemeenten mee worstelen. Een vraag die verder gaat dan het neerzetten van een mooie gemeentelijke werkomgeving.

Net als bij elk huisvestingsvraagstuk moeten de 3B’s (bricks, bytes & behaviour) met elkaar in balans zijn. Bij FMXXL voegen we er daar nog 2B’s aan toe (business en beleving). Een nieuwe manier van werken valt of staat met de samenhang tussen een slimme, flexibele werkomgeving (Bricks), de juiste digitale tools om te kunnen werken wanneer of waar je wilt (Bytes) en een open cultuur, gestoeld op vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid (Behaviour). Deze 3B’s worden gevoed vanuit de gewenste dienstverlening, visie en organisatiedoelstellingen (Business) en leiden uiteindelijk tot de gewenste totaalbeleving bij medewerkers of burgers (Beleving).

Dit model maakt de samenhang tussen de 5B’s visueel.

Visie op ideale huisvesting

In hoeverre past de huidige huisvesting nog bij de (ambitie) van de organisatie? Hoe toekomstbestendig of gezond is ons gebouw (nog)? Verhuizen, verbouwen, vergroenen of verduurzamen, wat sluit het beste aan bij ons huisvestingsbeleid, organisatiecultuur en werkconcept als gemeente? Wat het antwoord op deze vragen ook is; de visie op de ideale huisvesting is in ieder geval geen ‘one-size-fits-all‘-oplossing.

Een huisvestingsconcept is een dynamisch concept dat inspeelt op de behoeften van de medewerkers, weerspiegelt de cultuur van de organisatie en voegt waarde toe aan dienstverlening, terwijl het ook bijdraagt aan de bredere gemeenschapsdoelen en een gastvrije burgerbeleving. Een passende huisvesting bevordert de samenwerking, gezondheid en welzijn, is een magneet voor het behouden of aantrekken van de juiste medewerkers en reflecteert de waarden en cultuur van de organisatie.

Facilitair Managers worden hierdoor meer strategische partners, die de bedrijfscultuur, productiviteit en werknemerstevredenheid helpen vormgeven. Een andere mindset en visie op de rol van facilitair bij huisvestingsvraagstukken of bij het creëren van een nieuwe werkomgeving.

Hoe je jullie gemeentelijke organisatie hier naartoe beweegt? Dat is geen dagelijkse koek. Daar helpen de Facilitair Consultants van FMXXL jullie graag bij. Als Huisvestingsadviseur, Facilitair Projectleider, Projectmanager of Facilitair Interim Manager. Denken, durven, doorpakken en gewoon doen. Dat zetten we in beweging.

Ervaring telt

Onze ervaring binnen gemeenten en (semi-)overheden gaat ver. We hebben de afgelopen jaren kleur en karakter gegeven aan uiteenlopende facilitaire vraagstukken, uitdagingen en interim-oplossingen bij o.a. Gemeente Amsterdam, Gemeente Heerenveen, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Ameland, Gemeente Heemskerk, Gemeente Fryske Marren, Gemeente DDFK en Gemeente Utrecht.  En wie weet mogen we jullie gemeente hier in de toekomst ook aan toevoegen.

Ook werk maken van een gemeentelijke werkomgeving dat staat als een huis?  Wij inspireren of ondersteunen graag.

Simon Huismans 
s.huismans@fmxxl.nl

06 24 60 55 68

Ontdek onze ervaring binnen overheden
Misschien vind je deze artikelen ook interessant
Vitaliteit op de werkvloer. Hoe zet je het in beweging?

Iedereen verplicht op de fiets naar het werk? De lift buiten werking stellen en het gebied eromheen beplakken met afzetlint? Het cateringconcept vervangen door nog alleen maar salades en poké bowls?

Terugblik: Workplace Xperience 2024

Meestal laten we een facilitaire XXL-beleving achter bij onze opdrachtgevers. Maar dit keer hadden we hem zelf goed te pakken. Onze eerste deelname aan de Workplace Xperience (WPX) was top. Een XXL-beleving om nooit te vergeten.

Terugblik: Smart Workplace op locatie bij FMXXL

Op 28 februari organiseerden Smart Workplace samen met FMXXL een kleinschalig event. Het was een feestje. Maar ook voor de mensen die er niet bij waren, delen we graag even een korte terugblik van het event...