Huisvesting en vastgoed

/ Altijd in beweging, net als jullie bedrijf

In hoeverre past de huidige vastgoedportefeuille, het gebouw of de werkomgeving nog bij (de ambitie) van de organisatie? Hoe duurzaam of gezond is ons gebouw eigenlijk? In hoeverre werkt onze huisvesting als een magneet voor het aantrekken of behouden van medewerkers? Verhuizen, verbouwen, nieuwbouwen, vergroenen of verduurzamen, wat sluit het beste aan bij ons beleid, organisatiecultuur, bedrijfsstrategie en werkconcept? Vastgoed en huisvesting is vaak net zo dynamisch als jullie organisatie zelf. En soms kan wat externe expertise erg welkom zijn. Eens persoonlijk kennismaken?

Een afspraak plannen

Uitdagingen en risico’s

/ Hoe ga je er mee om

Goede huisvesting toont karakter, weerspiegelt de ambitie of cultuur van een organisatie, voegt waarde toe aan de core business en verbindt mensen. Maar er kleven ook risico’s aan keuzes. Huisvestingsbehoeftes veranderen, (technologische) ontwikkelingen volgen elkaar sneller op, nieuwe werk(plek)concepten worden uitdagender, verschuivingen in de vastgoedketen zijn continu gaande en thema’s als duurzaamheid, veiligheid of vitaliteit & gezondheid worden relevanter. Hoe ga je ermee om?

Huisvesting | FMXXL

Samen keuzes maken

/ Op naar een gastvrije beleving

Al deze items hebben impact op de vastgoed- & huisvestingstrategie en vragen om het maken van bewuste, onderbouwde keuzes. Nu, morgen en met het oog op de toekomst. Daarom verdienen vastgoed & huisvesting aandacht binnen facility management.

Máár het draait er uiteindelijk om het verbinden van mensen en het creëren van een gastvrije beleving bij gebruikers. Bij medewerkers, klanten, patiënten, cliënten, studenten, bezoekers of overige gasten. Het stimuleren van een goed gevoel, welzijn en werkplezier. Werk maken van een werkgelukkige werkomgeving, onderwijsomgeving, zorgomgeving of bezoekersomgeving.

/ Deze partijen gingen jullie voor met huisvestingsvraagstukken:

Bricks, bytes, behaviour

/ Van omgeving naar beleving

Samen op zoek naar de juiste balans tussen bricks, bytes en behaviour. Van omgeving naar beleving. Dat begint vaak met een strategisch of tactisch vastgoedscan, huisvestingsplan of groeiplan om gebouwen, huisvestingslocaties of vastgoedportefeuilles beter en slimmer te maken. Het uiteindelijke succes wordt echter bepaald door het gedrag van de mensen die er (samen)werken, leren, recreëren, verzorgd worden of een bezoek brengen.

Huisvesting van de toekomst

/ Samen aan de slag?

De menselijke factor speelt dan ook een belangrijke rol in onze aanpak bij het uitstippelen van een passende vastgoedstrategie, (her)huisvestingsvraagstukken, huisvestingsconcepten vastgoedbeheertrajecten of huisvestingsmanagement. Of het nu gaat om advies, projectmanagement of interim-management. De vastgoedspecialisten en huisvestingsadviseurs van FMXXL helpen je. Van praktisch onderzoek tot onderhoud. Van advies tot begeleiding van het volledige (her)huisvestingsproces. Van analyse tot verhuizing.

Op weg naar een toekomstbestendige vastgoedportefeuille, huisvesting of nieuwe werkomgeving. Ga je mee?

Ja, ik wil aan de slag met onze huisvesting van de toekomst