Facilitaire organisatie: groeipotentie benutten

Hoe presteert jullie facilitaire organisatie? In hoeverre sluit het aan bij de missie, visie en groeiambitie van jullie organisatie of instelling? Wordt de rol van facilitair management maximaal benut bij het realiseren van jullie organisatiedoelstellingen, het gesmeerd laten lopen van jullie primaire proces en het optimaal laten presteren van facilitaire teams? Elkaar uitdagen om vandaag na te denken over de facilitaire uitdagingen van de toekomst? Een aantal vraagstukken waar onze next generation facilitair supporters zich graag in vastbijten om jullie facilitaire organisatie toekomstbestendig te maken of te houden.

Facilitair management in beweging

Facilitair management is continu in beweging. Verandering lijkt de enige constante. Juist dat maakt ons facilitaire vakgebied zo boeiend en veelzijdig. Er is altijd ruimte voor verbetering. Maar hoe benut je deze groeipotentie? Een frisse blik van buiten of het inschakelen van externe expertise kan hierbij een slimme zet zijn. Structureel bouwen aan groei en een maximale facilitaire XXL-beleving achterlaten. Dat is voor ons topsport. Dat zet het team van FMXXL vanuit onze discipline ‘prestaties facilitaire organisatie’ graag in beweging. Met facilitair advies, projectmanagement of interim-management.

Ja, ik wil een frisse blik van buiten

Facility excellence

Goed doordacht facility management optimaliseert de facilitaire dienstverlening, voegt waarde toe aan organisatiedoelstellingen en draagt bij aan werkgeluk. Direct en indirect. Incidenteel en structureel. Op tactisch of strategisch niveau. Als facilitair supporter van werkgeluk helpen we jullie graag op weg richting facility excellence en/of toekomstgericht facilitair management. Hoe? Onder andere door verbeterkansen te signaleren, te investeren in duurzame facilitaire transitie en de groeipotentie van facilitaire organisaties of facilitaire teams optimaal te benutten. Daarnaast willen wij de facilitaire processen ook zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten en vormgeven.

Facilitaire organisatie optimaliseren

/ Leren excelleren

Maar waar begin je of waar leg je de focus? Hoe breng je de facilitaire scope in kaart? Wat werkt voor jullie situatie en organisatie? Hoe ga je de verandering of groei duurzaam implementeren? Leren excelleren. We adviseren, ondersteunen of begeleiden jullie erbij. Van praktisch onderzoek tot beheer. Dat is mensenwerk en maatwerk. Altijd. Het vertrekpunt om de facilitaire organisatie te optimaliseren kan echter wel gelijk zijn. FMXXL ontwikkelde er een eigen facilitaire X-scan voor. Met deze X-scan kan effectief en efficiënt de scope van een facilitaire organisatie in kaart gebracht worden.

De uitkomsten en verbeterkansen kunnen vervolgens vertaald worden naar bijvoorbeeld een groeiplan voor toekomstgericht facilitair management, facilitaire KPI’s, een routemap voor facilitaire diensten of een eigen dashboard voor het meten van de facilitaire prestaties. Ook hier geen dikke rapporten, maar praktische handvatten om jullie facilitaire medewerkers, teams of organisatie te laten excelleren. Zo doen wij het. Hiermee kunnen jullie de facilitaire organisatie optimaliseren en verbeteren.

Ja, ik wil meer weten over de FMXXL aanpak

FMXXL facilitaire scan

/ leren excelleren met de X-scan

Is de facilitaire X-scan van FMXXL uniek? FMXXL-eigenaar Simon Huismans vindt van wel:

“Dit soort scans worden aan de voorkant niet vaak gedaan. Terwijl ze aan de achterkant echt veel opleveren. Onze jarenlange kennis van facilitaire processen, no-nonsense aanpak en de ambitie om duurzaam bij te dragen aan toekomstgericht facilitair management, maakt het verschil.

Daarnaast zijn we uniek als het gaat om de snelheid van onze X-scan: binnen een week zijn de knelpunten en kansen binnen de facilitaire organisatie helder. Bestuurders en directeuren zien in korte tijd hoe de facilitaire organisatie eruitziet, waar de knelpunten zitten en wat er mogelijk verbeterd kan worden. Geen onnodig dikke boekwerken of oneindig veel vergadermomenten, maar gewoon goede en heldere adviezen. Dat faciliteren we met de X-scan.”

Simon Huismans

Maatwerk zonder poespas

Wij geloven niet in one size fits all. We geloven wel in maatwerk zonder poespas. Facilitair management in het onderwijs is geen facility management in de zorg. En culturele instellingen (als musea, theaters of sportclubs) hebben weer hele andere facilitaire aandachtspunten dan dienstverlenende organisaties. We kennen de ins & outs van verschillende branches. Natuurlijk zijn er overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. Daarom kan het vertrekpunt in onze visie hetzelfde zijn, maar gaat het er juist om wat je met de verkregen gegevens en inzichten doet. En hoe je deze vertaalt naar passende facilitaire adviezen, oplossingen of diensten om groei in beweging te zetten, te monitoren en bij te sturen. Zo gaan we samen jullie facilitaire organisatie en processen optimaliseren, maar zijn we ook op weg naar facility excellence en het benutten van facilitaire groeipotentie. Samen verder groeien? Neem contact met ons op!

Ja, ik wil onze facilitaire groeipotentie ontdekken