Facilitair management binnen het onderwijs

/ UNIVERSITEITEN, HOGESCHOLEN, BEROEPSONDERWIJS EN VO

Hoe ziet de toekomst van facilitair management binnen het onderwijs eruit? Een vraag die de facilitair managers en facilitair consultants bij FMXXL altijd boeit. Zeker nu veel scholen en onderwijsinstellingen bezig zijn met nieuwe werkvormen, is er een belangrijk rol weggelegd voor facilitair management. Denk hierbij aan hybride leren, blended leren, bewegend leren of activiteitgericht leren.

Van het verduurzamen van de huisvesting tot en met een strak georganiseerde facilitaire dienstverlening. Leerlingen en studenten optimaal laten leren door hen (en overige onderwijsmedewerkers) slim te faciliteren. Dat is ons motto. Facilitair advies, projectmanagement of interim ondersteuningen binnen het onderwijs? Daarvoor moeten jullie bij FMXXL zijn! Onze specialisten bieden de juiste facilitaire ondersteuning voor onderwijsinstellingen en helpen jullie organisatie om de juiste stappen te zetten!

Mensgericht facility management

FMXXL helpt universiteiten, hogescholen, beroepsonderwijs of scholen in het voortgezet onderwijs met het optimaliseren van hun facilitaire dienstverlening, het slimmer inrichten van facilitaire processen of het professionaliseren van facilitaire afdelingen. Dit kan op verschillende manieren, maar wij zetten bij voorkeur de mens (gebruikers) centraal. Daarom mensgericht facility management.

Een interim Facilitair Manager onderwijs kan ingezet worden voor tijdelijke ondersteuning of aansturing van een facilitaire afdeling. Of als vervanging van de huidige Facilitair Manager bij vertrek, verlof of ziekte. Een Facilitair (Project)manager in het onderwijs kan ingezet worden voor een specifiek facilitair of huisvestingsproject. Tot slot kunnen we jullie onderwijsinstelling of school helpen en adviseren met verschillende tools; zoals de werkplekmeter, hospitality scan, een spendanalyse, verhuisplan of huisvestingsscan.

Hierbij is er altijd de intentie om elkaar als duurzaam partners facilitair uit te dagente versterken of aan te vullen. Wat het facilitaire vraagstuk of de behoefte ook is, wij denken in kansen en werken aan oplossingen. Vanuit de onderwijsvisie of het onderwijsbeleid wanneer het kan, praktisch wanneer het nodig is. Zo zorgen wij voor een facilitaire XXL-beleving die echt impact maakt binnen jullie organisatie, maar ook daarbuiten. Vraagstukken waar FMXXL jullie bij kan ondersteunen, lees je hieronder. Liever direct een voorstel op maat voor jullie organisatie? Doen we graag.

Ja, ik wil een voorstel op maat

EEN AANTAL VRAAGSTUKKEN IN BEELD

sf_vraagstukken icon

We gaan over naar een leervorm gebaseerd op actief leren. Hoe kunnen wij ons schoolgebouw en onderwijsomgeving beter aan laten sluiten bij deze nieuwe onderwijsvorm, onze onderwijsvisie en bij onze facilitaire visie?

sf_vraagstukken icon

Een fusie, onderwijsdisciplines samenvoegen of juist onderwijsonderdelen verhuizen. Wat vraagt dat van onze facilitaire organisatie en hoe kunnen we dit facilitair gezien slim aanvliegen?

sf_vraagstukken icon

Facilitaire inkoopbeleid en contractmanagement van onze onderwijsorganisatie onder de loep. Waar starten we en met wie?

sf_vraagstukken icon

We willen onze schoolgebouwen verduurzamen en bouwen aan de toekomst van goed onderwijs. Kunnen jullie ons helpen met een projectmanager die ons kan helpen om deze kar te trekken?

sf_vraagstukken

KLANTCASES:

Cosis

Klanten slimmer ontzorgen en als organisatie meer grip op krijgen.

Cito

Op naar een gastvrije klantbeleving op topniveau.

Van Boeijen

Nu alvast voorsorteren op de shared servicedesk van de toekomst voor alle ondersteunende diensten.

BLOGS EN INSPIRATIE:

Een groene onderwijsomgeving.

Green design ís de toekomst. En daarom is groen een belangrijk onderdeel van facility management, huisvesting en gebouw- & terreinbeheer geworden...

Facility management in het onderwijs

Een blik op de toekomst. Hoe ziet de toekomst van facilitair management in het onderwijs eruit? Een vraag die de Facilitair Professionals bij FMXXL altijd boeit.

/ Klant aan het woord :
Graafschap college

FMXXL kreeg van het Graafschap College de opdracht om het gebouw efficiënter en effectiever in te richten. Het Strategische huisvestingsplan heeft ons duidelijk gemaakt dat er overcapaciteit aanwezig was, zegt Tonko Oosterink. “Daaruit bleek dat we ongeveer 10 procent van de vierkante meters efficiënter kunnen inzetten.”

Een voorzichtige schatting, want volgens FMXXL is een kwantitatieve verhoging van 10% tot 15% van het aantal studentenplekken per fase mogelijk. Gekoppeld aan de ambitie van het Graafschap College om een hoger bezettingspercentage van de beschikbare lokalen en ruimtes na te streven, kan dit leiden tot een capaciteitswinst van 20 procent

Met hart voor onderwijs

Ons team is fan van facilitaire (interim) opdrachten binnen organisaties met een sociaal, cultureel of dienstverlenend karakter. We zijn supporter van facilitair werkgeluk binnen het onderwijs, maar ook binnen de zorg, cultuur, sport, (semi)overheden en bij dienstverlenende organisaties hebben we onze toegevoegde waarde als Facilitair Consultancybureau bewezen.

Onze favoriete disciplines binnen het onderwijs? Huisvesting & vastgoedportefeuilles, een nieuwe leeromgeving, hospitality & beleving, servicedesks & FMIS, inkoopbeleid & contractmanagement en het verbeteren van de prestaties van de facilitaire organisatie binnen onderwijsinstellingen.

Team FMXXL

Check onze disciplines
Quote

De toekomst van goed onderwijs begint met het creëren en faciliteren van een veilige leeromgeving, waar studenten, leerlingen of medewerkers graag samenkomen en kunnen groeien.

EN NU JULLIE!

Jullie facilitaire vraagstuk eens tegen ons aanhouden? Ontdekken of het klikt met ons flexibele facilitaire team? Concreet een voorstel op maat ontvangen?