/ Een kijkje achter de schermen bij het Graafschap College

Het Graafschap College

Het Graafschap College is ambitieus en scoort al jaren bovengemiddeld. Een vooruitstrevende onderwijsinstelling die het succes van haar studenten boven alles stelt. Een betrouwbare partner die duurzaam en inclusief leren faciliteert. Een roc die een leven lang ontwikkelen voor verschillende doelgroepen stimuleert. Door een goed & gezond leerklimaat te bieden en een veilige & vertrouwde onderwijsomgeving te creëren. Het verschil willen maken voor studenten en stakeholders. Nu en in de toekomst.

Het onderwijs van de toekomst

Aan de J.F. Kennedylaan in Doetinchem wordt alweer een jaar gewerkt aan een duurzaam schoolgebouw dat klaar is voor de komende decennia. Niet alleen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, maar ook om Hybride, Innovatief en gePersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken. Dat noemen we HIP onderwijs. En dat vraagt om andere faciliteiten. De eerste fases (van in totaal 7 fases) van deze grootschalige verbouwing zijn ondertussen uitgevoerd. Onder andere de vleugel van de sector Zorg, Welzijn & Sport is gerealiseerd.

Ambities waarmaken

Aan de basis van de verbouwings­activiteiten ligt het ‘Masterplan duurzaam en toekomstgericht onderwijs J.F. Kennedy­laan’. Een duurzame en toekomstbestendige energiehuishouding is niet de enige ambitie in het Masterplan. Ook onderwijs­inhoudelijk wil het Graafschap College het gebouw in lijn brengen met de ambities. “Om hybride, innovatief en geperso­na­li­seerd onderwijs mogelijk te maken is een andere omgeving nodig dan alleen de traditionele lokalen”, aldus Tonko Oosterink (Teammanager Huisvesting Graafschap College). Om aan die fysieke kant van de inrichting van HIP onderwijs invulling te geven, is FMXXL aangetrokken.

Overcapaciteit benutten

FMXXL kreeg van het Graafschap College de opdracht om het gebouw efficiënter en effectiever in te richten. “Het Strategische huisvestingsplan heeft ons duidelijk gemaakt dat er overcapaciteit aanwezig was”, zegt Tonko. “Daaruit bleek dat we ongeveer 10 procent van de vierkante meters efficiënter kunnen inzetten.” Een voorzichtige schatting, want volgens FMXXL is een kwantitatieve verhoging van 10 tot 15 procent van het aantal studentenplekken per fase mogelijk. Gekoppeld aan de ambitie van het Graafschap College om een hoger bezettingspercentage van de beschikbare lokalen en ruimtes na te streven, kan dit leiden tot een capaciteitswinst van 20 procent.

Meer weten over huisvesting? Lees hier verder!

Rekenmodel

Hiervoor heeft FMXXL een rekenmodel gemaakt waarmee het Graafschap College vanaf nu eventuele krimp en groei goed in de gaten kan houden. “Uiteindelijk werken we toe naar een basisprogramma van eisen voor alle fases waarmee de fysieke grenzen van de opleidingssectoren vervagen. Als de ene opleiding enorm groeit en een andere krimpt, moet het gebouw flexibiliteit kunnen bieden”, zegt Tonko. Waarbij FMXXL-er Jasper Wolbrink benadrukt dat die flexibiliteit niet ten koste mag gaan van de identiteit van de sector. “Door voor iedere vleugel voor bepaalde generieke en specifieke elementen te kiezen, kun je die flexibiliteit en de eigen identiteit prima waarborgen.”

Meer over deze samenwerking tussen het Graafschap College en FMXXL, de grootschalige verbouwing op zich of over hoe we studenten de kans geven om letterlijk mee te bouwen aan hun school van de toekomst? Lees dan het hele artikel via onderstaande link:
https://werkt.graafschapcollege.nl/graafschap-college-werkt-06-2021/bouwt/

Misschien vind je deze artikelen ook interessant
Een gemeentelijke werkomgeving dat staat als een huis!

Binnen onze snel veranderende wereld hebben we continu te maken met nieuwe facilitaire uitdagingen, veranderingen en kansen binnen het gemeentelijke landschap...

Waarom investeren in een werkgelukkige werkomgeving een slimme zet is?

In dit tweede artikel zoomen we meer in op onze visie op nieuwe werkvormen of werkconcepten en de invloed ervan op de werkomgeving. We staan o.a. stil bij de pijlers, investering en impact...

Een werkgelukkige werkomgeving. Een magneet voor talent en succes!

Een werkgelukkige werkomgeving kan een enorme impact hebben op de prestaties, het welzijn en de betrokkenheid van medewerkers. Gelukkige werknemers zijn gemotiveerder, creatiever...