/ Samen voor succes

Onze visie

Als consultancybureau willen wij kleur en karakter geven aan facilitaire uitdagingen op de agenda van morgen. Werk maken van het werkgeluk van onze opdrachtgevers, hun medewerkers en hun doelgroepen. Facilitair ontzorgen, slimme facilitaire oplossingen bedenken, facilitaire vraagstukken scherp doorgronden of facilitaire prestaties verbeteren. Denken, durven, doorpakken en vooral gewoon doen. No-nonsense, daadkrachtig, betrouwbaar en duurzaam. Daar zit onze kracht. Maar wel vanuit een duidelijke visie.

Wij geloven in de kracht & waarde van een werkgelukkige werkomgeving en willen duurzaam bijdragen aan toekomstgericht facilitair management van onze opdrachtgevers. Én dat we, door hierop te focussen, maximale meerwaarde toevoegen aan de core business of organisatiedoelstellingen van onze opdrachtgevers. Elkaar uitdagen om elke dag een beetje beter te worden. Een facilitaire XXL-beleving achterlaten met facilitair advies, projectmanagement en interim-management. Zo gaan we samen voor succes.

Een visie die aansluit bij jullie organisatie of instelling? Of meer weten over onze visie in de praktijk?

Bel ons

Werkgelukkige werkomgeving

/ Hoe werkt dat?

Sorry dat we een beetje anders zijn. In onze ambitie en aanpak zetten we niet de facilitaire dienstverlening centraal, maar juist het werkgeluk van de mensen die in een omgeving werken, wonen, leren, verblijven of bezoeken. Werkgeluk is voor ons een breder begrip dan letterlijk ‘werk’ en kan vervangen worden door termen als leefgeluk, leergeluk, zorggeluk of sportgeluk. Bij FMXXL zetten we de volgende vier pijlers centraal.

Meer over de facilitaire XXL-beleving

Onze kernwaarden

/ Wat mag je van ons als facilitair partner en onze mensen verwachten?

/ No-nonsense

Goed facilitair management is voor ons gewóón doen. En gewoon dóen. Maar wel vanuit een visie. Geen dikke rapporten, maar pragmatische kaders. Facilitaire vraagstukken niet mooier of complexer maken dan ze zijn. Onze facilitair professionals weten zaken snel tot de kern terug te brengen en komen met een realistisch, goed onderbouwd verhaal. Bedenken slimme en praktische oplossingen. Hakken knopen door en overzien de impact ervan. Maar weten ook tot actie over te gaan en duurzame resultaten neer te zetten. Dat is no-nonsense volgens FMXXL. Dat zit in onze mensen en in onze FMXXL-aanpak.

/ Daadkrachtig

We durven anders te denken en te doen binnen het facilitaire speelveld. Tempo maken om zaken voor elkaar te krijgen. Maar we worden vooral gewaardeerd om onze daadkracht. In de markt en bij onze opdrachtgevers staan we bekend als facilitaire doorpakkers. Vanuit een breed perspectief facilitaire meerwaarde bieden. Onze facilitair professionals zitten vol energie, ondernemerschap en ervaring én komen graag (tijdelijk) een stukje daadkracht toevoegen aan jullie facilitaire team, project of vraagstuk. De daad bij het woord voegen? Wij komen graag kennismaken.

/ Betrouwbaar

Afspraak is afspraak. Daar worden wij als ‘next generation facilitair supporter van werkgeluk’ blij van. Ons bevlogen team van facilitair professionals gaat er voor 100% voor. Altijd. En als het een keer niet lukt dan laten we het tijdig weten. Daarin zijn we eerlijk en integer. We nemen onze verantwoordelijkheid en zijn transparant. Als organisatie, instelling of facilitair team kan je op onze Facilitair Consultants en Facilitair (Project) managers bouwen. Letterlijk en figuurlijk. Dat wordt bevestigd door de jarenlange relaties met onze opdrachtgevers. Dat is betrouwbaar volgens FMXXL.

/ Duurzaam

Een kernwaarde regelrecht uit ons hart. Uit het hart van ons bedrijf, onze mensen en het kloppende hart van onze facilitaire dienstverlening. Duurzaamheid binnen FMXXL gaat niet alleen over het verduurzamen van facilitaire producten, projecten of processen. Het gaat erom dat wij op duurzame wijze facilitaire meerwaarde creëren dat aansluit bij jullie visie, missie en (duurzaamheids)ambitie. Duurzaam verbinden en duurzaam faciliteren. Daar zijn onze Facilitair Professionals, Facilitair Consultants en Facilitair Managers sterk in. Slimmer, sneller, sterker, servicegerichter, schoner, stimulerender. Dat is aan jullie. Ons FMXXL support model en FMXXL kompas helpen je hierbij.