/ inkoopbeleid is een essentiËle factor

Facilitaire inkoop is een belangrijk aspect in de kwaliteit van uw dienstverlening. En ook voor het kostenmanagement van uw organisatie. Een strategisch en duurzaam inkoopbeleid heeft een positief effect op uw bedrijfsvoering. Naast ‘goed inkopen’ is ook ‘goed contractmanagement’ cruciaal. Het volledig, duidelijk en controleerbaar vastleggen van afspraken is belangrijk voor de samenwerking met uw leveranciers. FMXXL schept helderheid en formuleert nieuwe kaders die houvast bieden.

Bel voor een afspraak
Spend analyse | Facilitaire inkoop | FMXXL

Meer kwaliteit en minder kosten

/ een spendanalyse biedt inzicht

Wij maken een heldere analyse van uw inkoopbeleid, in relatie tot uw doelstellingen. Wat zegt uw inkoopbeleid over doel, rollen en verantwoordelijkheden, leveranciersrelaties, multiple of single sourcing, inkoopethiek, MVO, duurzaamheid, innovatie en contractmanagement? Ons advies helpt bij het maken van uw keuzes.

Met een aanvullende spendanalyse geven wij inzicht in mogelijke kostenbeparing. Welke leveranciers leveren voor welke categorieën producten en diensten. Zijn er schaalvoordelen te boeken of nieuwe kwalitatieve keuzes nodig?

Mail voor meer informatie
Facilitaire inkoop | FMXXL

voorkomen is beter dan genezen

/ Contractmanagement is geen sluitpost

Wat wordt geleverd, wie heeft welke verantwoordelijkheden en wat zijn de procedures, voorwaarden en tarieven? FMXXL biedt ondersteuning bij het afsluiten of herijken van contracten. Ook kunnen wij uw contractmanagement opnieuw inrichten. Wij hebben daarbij oog voor beleid, processen, systemen en de expertise van uw medewerkers. Zo borgt u de kwaliteit van de dienstverlening binnen uw organisatie.

/ Deze partijen gingen u voor

Goed advies of helpende handen

/ Ondersteuning op maat

Wij ondersteunen bij (Europese) aanbestedingen. Dat vraagt om zorgvuldigheid en is niet voor iedere organisatie dagelijks werk. Wel voor onze professionals. En als u tijdelijk een inkoper nodig heeft, op strategisch, tactisch of operationeel niveau, zetten wij één van onze mensen bij u in.

Link voor aansluiting bij ons netwerk
/ Contact

Wilt u zich richten op uw kernactiviteit? Zoekt u advies, een projectmanager of tijdelijke facilitaire ondersteuning? Neem contact met ons op of laat een bericht achter.

Simon Huismans06 24 60 55 68
Willemijn Bergsma06 15 43 73 14
/ Laat een bericht achter
    Ik geef hierbij toestemming om mijn gegevens te gebruiken om contact op te nemen, zoals omschreven in de privacyverklaring.