/ Duurzaamheid in inkoopbeleid

Facilitaire inkoop is een belangrijk aspect in de kwaliteit van jullie dienstverlening. En ook voor het kostenmanagement van jullie organisatie. Een strategisch en duurzaam inkoopbeleid heeft een positief effect op de bedrijfsvoering. Naast ‘goed inkopen’ is ook ‘goed contractmanagement’ cruciaal. Het volledig, duidelijk en controleerbaar vastleggen van afspraken is belangrijk voor de samenwerking met jullie leveranciers. FMXXL schept helderheid en formuleert nieuwe kaders die houvast bieden.

Spend analyse | Facilitaire inkoop | FMXXL

Een spendanalyse

/ zo doen wij het

Wij maken een heldere analyse van jullie inkoopbeleid, in relatie tot jullie doelstellingen. Wat zegt jullie inkoopbeleid over doel, rollen en verantwoordelijkheden, leveranciersrelaties, multiple of single sourcing, inkoopethiek, MVO, duurzaamheid, innovatie en contractmanagement? Ons advies helpt bij het maken van jullie keuzes.

Met een aanvullende spendanalyse geven wij inzicht in mogelijke kostenbeparing. Welke leveranciers leveren voor welke categorieën producten en diensten. Zijn er schaalvoordelen te boeken of nieuwe kwalitatieve keuzes nodig?

Ja, ik wil een spendanalyse aanvragen
Facilitaire inkoop | FMXXL

contractmanagement

/ is geen sluitpost

Wat wordt geleverd, wie heeft welke verantwoordelijkheden en wat zijn de procedures, voorwaarden en tarieven? FMXXL biedt ondersteuning bij het afsluiten of herijken van contracten. Ook kunnen wij jullie contractmanagement opnieuw inrichten. Wij hebben daarbij oog voor beleid, processen, systemen en de expertise van jullie medewerkers. Zo borg je de kwaliteit van de dienstverlening binnen jullie organisatie.

/ Deze partijen gingen jullie voor

Goed advies of helpende handen

/ Ondersteuning op maat

Wij ondersteunen bij (Europese) aanbestedingen. Dat vraagt om zorgvuldigheid en is niet voor iedere organisatie dagelijks werk. Wel voor onze professionals. En als je tijdelijk een inkoper nodig hebt, op strategisch, tactisch of operationeel niveau, zetten wij één van onze mensen bij jullie in.

Voorstel op maat aanvragen