/ Facilitair management binnen het onderwijs

Hoe ziet de toekomst van facilitair management binnen het onderwijs eruit? Een vraag die de facilitair managers en facilitair consultants bij FMXXL altijd boeit. Zeker nu veel scholen en onderwijsinstellingen bezig zijn met hybride leeromgevingen, is er een belangrijk rol weggelegd voor facilitair management. Van het verduurzamen van de huisvesting tot en met een strak georganiseerde facilitaire dienstverlening. Leerlingen en studenten optimaal laten leren door hen (en overige onderwijsmedewerkers) slim te faciliteren. Dat is ons motto. Facilitair advies, projectmanagement of interim ondersteuningen binnen het onderwijs? Daarvoor moeten jullie bij FMXXL zijn! Onze specialisten bieden de juiste facilitaire ondersteuning voor onderwijsinstellingen en helpen jullie organisatie om de juiste stappen te zetten!

Facilitair manager onderwijs

/ Impact maken met facilitair management in het onderwijs

FMXXL helpt universiteiten, hogescholen en scholen in het voortgezet onderwijs met het optimaliseren van hun facilitaire dienstverlening, het slimmer inrichten van facilitaire processen of het professionaliseren van facilitaire afdelingen. Dit kan op verschillende manieren. Soms zal een interim facilitair manager in het onderwijs ondersteunen bij een specialistisch project. Daarnaast kan een facilitair manager in het onderwijs worden ingezet als vervanging of ter ondersteuning van de facilitaire afdeling. Hierbij is er altijd de intentie om elkaar als duurzaam partners facilitair uit te dagen, te versterken of aan te vullen. Wat het facilitaire vraagstuk of de behoefte ook is, wij denken in kansen en werken aan oplossingen. Vanuit de onderwijsvisie of het beleid wanneer het kan, praktisch wanneer het nodig is. Zo zorgen wij voor een facilitaire XXL-beleving die echt impact maakt binnen jullie organisatie, maar ook daarbuiten. Vragen of advies ontvangen?

Plan een afspraak

/ Facilitaire diensten in het onderwijs

Het oplossen van facilitaire vraagstukken dat kan op meerdere niveaus. Dat geldt zeker voor facilitair management binnen het onderwijs. Strategisch, tactisch of uitvoerend. Wat zijn de verschillen of de opties? FMXXL geeft hier invulling aan met advies, projectmanagement of interim facilitair management.

/ Advies

Een strategisch (huisvestings)vraagstuk, facilitaire processen opnieuw inrichten of herijking van het beleid binnen jullie onderwijsinstelling? Jullie eigen facilitaire team kent de onderwijsorganisatie goed. En toch is er soms even iets meer behoefte aan een blik van buiten of specialistische expertise. Bijvoorbeeld het implementeren van een hybride onderwijsconcept naar een hybride leeromgeving. Dat doet u immers niet ieder jaar. Dan kan advies en analyse van buiten een welkome aanvulling zijn.

/ Project management

Tijdelijk extra capaciteit nodig binnen jullie facilitaire team? Het nieuwe facilitaire beleid implementeren binnen jullie onderwijsomgeving? Behoefte aan een ervaren projectmanager om een huisvestingsproject te leiden, een project te versnellen of de voortgang in een facilitair project te houden? Dan is het uitbesteden van het projectmanagement een interessante optie.

/ Interim management

Tijdelijke invulling of ondersteuning van facilitaire functies. Iedere organisatie of instelling heeft er wel eens behoefte aan. Bijvoorbeeld bij langere afwezigheid door ziekte, zwangerschap of ter overbrugging van de selectieprocedure richting een nieuwe Facilitair Manager of Facilitair Professional. Of het ontbreken van specifieke kennis op een bepaald onderwerp. Dan is interim management of ondersteuning een slimme keuze.

Facilitair management in het onderwijs

/ Maatwerk per project

Natuurlijk hebben we mooie referenties binnen het onderwijs (en binnen andere organisaties met een sociaal of cultureel karakter). En daar zijn we trots op, maar we geloven ook dat ieder facilitair vraagstuk voor elke onderwijsinstelling anders is. Ook al lijkt het vraagstuk misschien hetzelfde. Een hybride werkconcept huisvesten en facilitair ondersteunen is bijvoorbeeld voor een universiteit met onderwijs en onderzoek faciliteiten heel anders dan voor een scholengemeenschap binnen het voortgezet onderwijs. Dat klinkt heel logisch, maar toch wordt er in de praktijk nog wel eens te makkelijk overheen gestapt. We luisteren, durven door te vragen en gaan op zoek naar de vraag achter de vraag. Durven, denken, doorpakken en doen. Dat is mensenwerk en maatwerk. Kan jullie organisatie extra hulp gebruiken bij het facilitaire management voor jullie onderwijsinstelling? Neem dan contact op en maak een afspraak! Onze facility specialisten helpen graag!

Facilitaire professionals | FMXXL

Een aantal opdrachtgevers in beeld

Onze Facilitair Consultants en Facilitair Managers in het onderwijs hebben als adviseur, projectleider of als interim manager binnen verschillende onderwijsinstellingen hun toegevoegde waarde bewezen of klinkende resultaten geboekt. Drie van onze opdrachtgevers binnen het onderwijs lichten we er graag even uit:

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Facilitaire processen optimaliseren, back office ondersteunen & Facilitair Manager ad interim tijdens het zwangerschapsverlof.

Het Graafschap College in Doetinchem
Realiseren van hybride onderwijs door middel van nieuwe huisvesting en het schoolgebouw slimmer in te zetten en verder te verduurzamen.

College de Heemlanden in Houten
Ad interim aansturing van het facilitaire team en het verhogen van de kwaliteit van het service center en de facilitaire dienstverlening.

/ Deze onderwijsinstellingen gingen u voor